Detergents Filling line

ИНДЕКС-6® произвежда високотехнологично професионално оборудване за автоматично пълнене на течни и вискозни продукти, тук ще представи направлението за пълнене на Детергенти (козметика, wellness, битова и индустриална химия). Машините са конструирани съобразно особеностите на продуктите (като повърхностно активни вещества), влияещи на пълнещия процес като пенливост, различен вискозитет, вискозитетно-температурни характеристики, абразивни и корозионни устойчиви свойства. Специални патентовани пълнещи клапани със собствена технология на пълнене спомагат за прецизния процес. За пенливи продукти предлагаме линейни обемни и флоуметрични машини от сериите IND-Dose 41 и IND-Dose 43F, като прилагаме безконтактно дънно пълнене – с дюзи, напълно потопени под нивото на продукта и постоянно движещи се нагоре по време на пълненето, следвайки спецификата на формата на съда. За почистващи препарати за настилки и стъкла, и индустриална химия като моторни масла, радиаторни течности, спирачна течност и други, оптималното решение са тегловните пълнещи блок системи от серията Pragmatic 49 Weight Tech, в комбинация с желания метод на затваряне (с или без ориентиране).
milk bottles